นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์

นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ สีรองพื้นปูนเก่าที่ผลิตจากเรซิน คุณภาพสูง สำหรับใช้ทาเคลือบผนัง ปูนที่มีสีเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นหรือหลุดลอก และปรับสภาพ

สีรองพื้นปูนเก่าที่ผลิตจากเรซิน คุณภาพสูง สำหรับใช้ทาเคลือบผนัง ปูนที่มีสีเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นหรือหลุดลอก และปรับสภาพ…