เหนือ SHIELD ยังมี BOND
WEATHERBOND

  • สีทาภายนอก สีติดทนทานนาน 15 ปี+
  • สีทาภายนอก ปิดรอยแตก
 • สีทาภายนอก WEATHERBOND
  • สีทาภายนอก เวเธอร์บอนด์ ทนร้อน
  • สีทาภายนอก สีทำความสะอาดตัวเอง
สีทาภายนอก เวเธอร์บอนด์ แพค

เหนือ SHIELD ยังมี BOND
WEATHERBOND

สีนิปปอนเพนต์ สีที่คิดเพื่อคุณ

เหนือ SHIELD ยังมี BOND
WEATHERBOND

สีทาภายนอก บ้านและ สีทาอาคาร เกรดอัลตร้าพรีเมียม ทนทานนาน 15 ปี+ ที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยี สี WEATHERBOND (เวเธอร์บอนด์) เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฟิล์มสี ให้ผนังบ้านสวยเหนือกาลเวลา 15 ปี+ เหนือการปกปิดรอยแตกลายงา เหนือการปกป้องสภาวะอากาศ เหนือการเช็ดล้างขัดถู ช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวได้สูงสุด 12 องศาเซลเซียส พร้อมสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงสุด 95% ให้บ้านของคุณสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ

หมายเหตุ : จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีน้ำอิมัลชันของนิปปอนเพนต์ มีฐานะเหนือกว่า ผลิตภัณฑ์สีนิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชิลด์ พลัส โซล่ารีเฟล็กซ์ คือผลิตภัณฑ์สีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์

สีทาภายนอก เวเธอร์บอนด์ แพค
เหนือ Shield ยังมี Bond Weatherbond
เหนือ Shield ยังมี Bond Weatherbond
เทคโนโลยี สี Weatherbond

เทคโนโลยี สี
WEATHERBOND

Weatherbond สีสวยทนทาน เหนือกาลเวลา 15 ปี+

สีสวยทนทาน เหนือกาลเวลา 15 ปี+

ด้วยเทคโนโลยี สี WEATHERBOND จากประเทศญี่ปุ่น เป็นกาวอะคริลิกที่มีการเรียงตัวของพันธะที่แน่นเป็นพิเศษ เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของชั้นฟิล์มสี ตั้งแต่พื้นผิวภายนอก จนถึงโครงสร้างภายใน

สีทาภายนอก พร้อมเทคโนโลยีที่จะช่วยปกป้องบ้านของคุณให้ทนทานทุกสภาวะอากาศ รวมถึงบริเวณริมทะเล และบริเวณที่มีมลภาวะอากาศเป็นพิษ ช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวได้สูงสุด 12 องศาเซลเซียส พร้อมสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงสุด 95% ให้ฟิล์มสีสวย เหมือนใหม่อยู่เสมอ ยึดเกาะดีเยี่ยม หมดปัญหาสีลอกล่อนเป็นฝุ่นผง ป้องกันการเกิดคราบด่าง และคราบเกลือ ทั้งยังปกปิดรอย แตกลายงา ป้องกันน้ำ และความชื้นซึมเข้าผนัง

สีทาภายนอก สีติดทนทานนาน 15 ปี+
สีทาภายนอก ทนทาน

แม้เวลาจะเปลี่ยนแต่ สีบ้านสวยทนไม่เปลี่ยน

แม้เวลาจะเปลี่ยนแต่ สีบ้านสวยทนไม่เปลี่ยน

กาวอะคริลิกสำหรับสีทาบ้าน ที่มีการเรียงตัวของพันธะที่แน่นเป็นพิเศษ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฟิล์มสี จบปัญหาสีบ้านลอกล่อน ช่วยป้องกันการเกิดคราบด่าง และคราบเกลือที่เป็นสาเหตุของปัญหาสีชีดจาง และสีลอกล่อนเป็นฝุ่นผง ทนทานยาวนาน สวยเหนือกาลเวลา 15 ปี+

หมายเหตุ:

- สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เป็นสีที่มีการรับประกันความทนทาน 15 ปี ภายใต้การใช้งานสีตามระบบ ตามคำแนะนำ และการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทฯ

Weatherbond สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์
Weatherbond สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์
Weatherbond สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์
สีทาภายนอก ปิดรอยแตก
สีทาภายนอก ปิดรอยแตก

เหนือทุกการปกปิดและปกป้อง ให้ผนังบ้านของคุณสวยทนยาวนาน

เทคโนโลยีสี WEATHERBOND (เวเธอร์บอนด์) ทำให้ฟิล์มสียืดหยุ่น สามารถปกปิดรอยแตกลายงา

ด้วยประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีสี WEATHERBOND (เวเธอร์บอนด์) ทำให้ฟิล์มสียืดหยุ่น สามารถปกปิดรอยแตกลายงา ป้องกันน้ำและความชื้นซึมผ่านเข้าสู่ผนัง จึงหมดปัญหาสีซีดจาง คราบด่าง คราบเกลือ สีบวมพอง และสีลอกล่อน ที่มีสาเหตุมาจากผนังที่มีรอยแตกลายงา และเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของสีทาบ้าน ควรใช้คู่กับสีรองพื้นยืดหยุ่นสูง นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล (Nippon Paint Flexiseal)

นวัตกรรมสีรองพื้นยืดหยุ่นสูง 300% Nippon Paint Flexiseal

ช่วยปกปิดรอยแตกลายงาบนผนังได้ดีเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี Dry lock Technology ที่สามารถป้องกันความชื้นและ น้ำซึมเข้าผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาผนังบวมพอง สีลอกล่อน และตะไคร่น้ำตามมา

เปรียบเทียบการยืดตัวของฟิล์มสีรองพื้น (Elasticity Test)

เปรียบเทียบการยึดตัวของฟิล์มสีรองพื้น (Elasticity Test) ทดสอบจริงด้วยเครื่อง Universal Testing พบว่า ฟิล์มสีของรองพื้น Flexiseal ยืดหยุ่นได้ มากกว่า ฟิล์มสีของรองพื้นทั่วไปสูงถึง 300%

Flexiseal สีรองพื้นทั่วไป
Nippon paint flexiseal

เปรียบเทียบการซึมผ่านของน้ำผ่านฟิล์มสีรองพื้น

จะเห็นได้ว่าน้ำไม่สามารถซึมผ่านฟิล์มสี Flexiseal เข้ามาได้

Flexiseal สีรองพื้นทั่วไป

หมายเหตุ:

- สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ มีคุณสมบัติที่มีฐานะเหนือกว่าข้อกำหนดความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ ของมอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศที่กำหนด เกณฑ์การผ่านข้อกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 1,000 ชั่วโมง

- ทดสอบการยืดตัวของฟิล์มสีที่ทาด้วยสีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND) เมื่อเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2563 ตามมาตรฐานการตัดฟิล์ม Dumbbell No.2 specified by JIS K-6301-3 และนำไปวัดค่าการยืดตัว (%Elongation at break) ในห้องปฏิบัติการของนิปปอนเพนต์

- รอยแตกร้าวไม่เกิน 0.3 มม. และใช้คู่กับสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล 1-2 เที่ยว

- ตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นสีรองพื้นที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกัน (มอก. 1123-2555)

สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ Weatherbond สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ Weatherbond สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ Weatherbond
สีทาภายนอก เวเธอร์บอนด์ ทนร้อน
สีทาภายนอก ปิดรอยแตก

ให้บ้านสี สวยทนทานยาวนานกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเจอสภาวะอากาศแบบไหน

เหนือการปกป้องสภาวะอากาศ

ผลทดสอบ ความทนต่อสภาวะอากาศ QUV-Weathering Resistance

เมื่อทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศโดยเครื่อง QUV พบว่าฟิล์มสีของสีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND) ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีกว่าสี ทั่วไป เนื่องจากค่า Delta E ต่ำกว่า ที่จำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน แสดงถึงฟิล์มสีไม่ซีดจาง ปกป้องพื้นผิวจากสภาวะ อากาศได้ยาวนานกว่า

นิปปอนเพนต์เวเธอร์บอนด์

สีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND)

สีบ้านเกรดทั่วไป

สีทาบ้าน เกรดทั่วไป

เครื่อง QUV= เครื่องเลียนแบบสภาวะภายนอก โดยใช้รังสี UV ความร้อนและความชื้น เป็นตัวเร่งสภาวะ
*เมื่อใช้คู่กับรองพื้น นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล (Nippon Paint Flexiseal) หมดปัญหาสีซีดจาง คราบด่าง หรือคราบเกลือที่มาจากสาเหตุรอยแตกลายงา

สีเกรดทั่วไปสีเวเธอร์บอนด์

**กราพ Delta E คือ ค่าความแตกต่างของเฉดสีที่เปลี่ยนไปจากมาตรฐาน หรือค่าเริ่มต้นทดสอบโดย การเคลือบสีบนแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วผึ่งในเครื่องเร่งสภาพ (QUV ตามที่กำหนดใน ASTM G 154 เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง)

Nipponpaint Weatherbond Nipponpaint Weatherbond

หมายเหตุ:

- สีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND) มีคุณสมบัติที่มีฐานะเหนือกว่าข้อกำหนดความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ ของมอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศที่กำหนด เกณฑ์การผ่านข้อกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 1,000 ชั่วโมง

- ทดสอบการยืดตัวของฟิล์มสี ที่ทาด้วยสีทาภายนอก นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND) เมื่อเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2563 ตามมาตรฐานการตัดฟิล์ม Dumbbell No.2 specified by JIS K-6301-3 และนำไปวัดค่าการยืดตัว (%Elongation at break) ในห้องปฏิบัติการของนิปปอนเพนต์

- รอยแตกร้าวไม่เกิน 0.3 มม. และใช้คู่กับสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล (Nippon Paint Flexiseal) 1-2 เที่ยว

- ตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นสีรองพื้นที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกัน (มอก. 1123-2555)

Nipponpaint Weatherbond
สีทาภายนอก สีทำความสะอาดตัวเอง
สีทาภายนอก สีทำความสะอาดตัวเอง

เช็ดล้าง ได้มากกว่า 400,000 รอบ

Nipponpaint Weatherbond

ประสิทธิภาพของฟิล์มสีทาภายนอกที่แข็งแกร่ง ทำให้ยึดเกาะดี ฟิล์มสีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning) บ้าน สวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ ป้องกันคราบสกปรกฝังลึกลงบนฟิล์มสีที่มาจากสภาวะอากาศ ฝุ่น หรือคราบเขม่าควันได้ เป็นอย่างดี และยังสามารถขัดถูได้มากกว่า 200,000 รอบ

หมายเหตุ:

- ทดสอบการเช็ดล้างและขัดถู ณ ห้องปฏิบัตการของนิปปอนเพนต์ ตาม มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ผลการทดสอบการเช็ดล้างมากกว่า 400,000 รอบ และการขัดถูมากกว่า 200,000 รอบ โดยฟิล์มสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

Nipponpaint Weatherbond
สีทาภายนอก มีมาตรฐาน 1 สีทาภายนอก มีมาตรฐาน 2 สีทาภายนอก มีมาตรฐาน 3 สีทาภายนอก มีมาตรฐาน 4 สีทาภายนอก กลิ่นอ่อน สีทาภายนอก มีฉลากเขียว สีทาภายนอก มี LEED&WELL สีทาภายนอก ประหยัดพลังงาน

บ้านสวยด้วยสีทาภายนอก
นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND)

Nipponpaint Weatherbond

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซื้อสินค้าได้ที่
ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนต์ทั่วประเทศ
หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่

Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน Thai Watsadu Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน Homepaint Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน Kasem Paintdepot Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน ส.รุ่งเรืองเพนท์
Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน Lazada Nipponpaint Weatherbond สั่งซื้อผ่าน Shopee
Nipponpaint Weatherbond ปรึกษาข้อมูลทุกเรื่องสีกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก Nippon Paint

ปรึกษาข้อมูลทุกเรื่องสีกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก Nippon Paint  ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว